Vergoedingen


NFG Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Voor vaktherapie kunt u een vergoeding krijgen vanuit uw aanvullende verzekering. De meeste zorgverzekeraars hebben vaktherapie opgenomen in het aanvullende pakket. Vergoeding valt onder alternatieve / complementaire geneeswijzen. Bij vergoeding vanuit het aanvullende pakket geldt geen eigen risico. Voor meer informatie over vergoeding van vaktherapie kunt u kijken op: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie. Praktijk Frydag is een erkende zorgaanbieder (dit is vereist bij sommige zorgverzekeraars).


FVB Federatie Vaktherapeutische Beroepen

Praktijk Frydag is geregistreerd bij de NFG. De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg is een beroepsvereniging die de kwaliteit van het hulpverleningsproces bewaakt. Daarnaast is Praktijk Frydag aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT) en de overkoepelende Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Vergoeding is dus vanuit zowel de NFG en de FVB mogelijk.

Coaching & training vallen niet onder bovenstaande vergoedingen. Wel is begeleiding vanuit een PGB mogelijk. Voor de trainingen kunnen afspraken gemaakt worden over betaling in termijnen, als u dat wenst.

Heeft u vragen over de vergoedingen? Neem dan contact op met Praktijk Frydag.

CONTACT   

 


Vergoedingen & Tarieven


 

Vaktherapie individueel
 • Intakegesprek: Gratis
 • Sessie: € 90,-- (vrijgesteld van BTW)
 • Een sessie duurt 45 minuten.
 • Inclusief: Na elke 4-6 sessies telefonisch overleg (voor ouders). Daarnaast is aanvullend telefonisch overleg altijd mogelijk.
 • Inclusief: korte update na elke sessie (digitaal)
 • Optioneel: Evaluatieverslag: € 75,--

 

Vaktherapie tweetal
 • Intakegesprek: Gratis
 • Sessie: € 75,-- (vrijgesteld van BTW)
 • Een sessie duurt 45 minuten.
 • Inclusief: Na elke 4-6 sessies telefonisch overleg (voor ouders). Daarnaast is aanvullend telefonisch overleg altijd mogelijk.
 • Inclusief: korte update na elke sessie (digitaal)
 • Optioneel: Evaluatieverslag: € 75,--
 

 

Vaktherapie in groepsverband
 • Intakegesprek: Gratis
 • Sessie: € 65,-- (vrijgesteld van BTW)
 • Een sessie duurt 60 minuten.
 • Inclusief: Na elke 4-6 sessies telefonisch overleg (voor ouders). Daarnaast is aanvullend telefonisch overleg altijd mogelijk.
 • Inclusief: korte groepsupdate na elke sessie (digitaal)
 • Optioneel: Evaluatieverslag: € 75,--

 

Brainblocks (VAKTHERAPIE)
 • Intakegesprek: Gratis
 • Sessie: € 90,-- (vrijgesteld van BTW)
 • Een sessie duurt 45 minuten.
 • Inclusief: Na elke 4-6 sessies telefonisch overleg (voor ouders). Daarnaast is aanvullend telefonisch overleg altijd mogelijk.
 • Inclusief: korte update na elke sessie (digitaal)
 • Optioneel: Evaluatieverslag: € 75,--

 

REATTACH VOLWASSENEN
 • 1e afspraak : € 90,-- (vrijgesteld van BTW)
  Inclusief: uitgebreide intake, test en eerste sessie
 • Vervolgafspraken (half consult) : € 45,-- (vrijgesteld van BTW)

 

REATTACH KINDEREN
 • 1e afspraak met ouders: € 90,-- (vrijgesteld van BTW)
  Inclusief: uitgebreide intake , test en eerste sessie
 • Vervolgafspraken ouders (half consult) : € 45,-- (vrijgesteld van BTW)
 • Afspraken kinderen (half consult) : € 45,-- (vrijgesteld van BTW)

 

REATTACH + VAKTHERAPIE KINDEREN
 • 1e afspraak met ouders: € 90,-- (vrijgesteld van BTW)
  Inclusief: uitgebreide intake , test en eerste sessie
 • Vervolgafspraken ouders (half consult) : € 45,-- (vrijgesteld van BTW)
 • Afspraken kinderen : € 90,-- (vrijgesteld van BTW)

 

 

INDIVIDUELE 'IK LEER LEREN'-TRAINING
 • Intakegesprek: Gratis
 • Sessie: € 90,-- (vrijgesteld van BTW)
 • Een sessie duurt 45 minuten.
 • Inclusief: Na de 3e en 5e sessie 10 minuten telefonisch overleg (voor ouders). Daarnaast is aanvullend telefonisch overleg altijd mogelijk.
 • Inclusief: korte update na elke sessie (digitaal)
 • Optioneel: Evaluatieverslag: € 75,--

 

OUDERBEGELEIDING
 • Intakegesprek: Gratis
 • Consult: € 90,-- inclusief 21% BTW
 • Een consult duurt 45 minuten.
 • Optioneel: Evaluatieverslag: € 75,--
 

 

Gesprekken extern
 • € 90,-- per gesprek inclusief 21% BTW
 • Inclusief: gesprek van maximaal 90 minuten inclusief reiskosten binnen een straal van 15km rondom Schaijk

 

Observatie op school
 • € 90,-- inclusief 21% BTW
 • Inclusief: observatie van 90 minuten, observatieverslag en reiskosten binnen een straal van 15km rondom Schaijk
 • Inclusief: 1x per maand 15 minuten telefonisch overleg
 • Optioneel: Evaluatieverslag: € 75,--