Vaktherapie Kinderen & tieners


Vaktherapie kinderen verven

Vaktherapie is bij uitstek geschikt voor kinderen en tieners, omdat de nadruk ligt op het doen en het ervaren en niet op het praten. Er wordt gebruik gemaakt van creatieve werkvormen zoals spel, beeldende middelen, drama (rollenspel en toneelspel) en muziek. Ik houd er daarbij rekening mee wat aansluit bij uw kind.

Tijdens de vaktherapie kan een kind of tiener dingen verwerken, dingen over zichzelf ontdekken en nieuwe ervaringen opdoen. Binnen de veilige setting van de therapieruimte, waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van speelse werkvormen, staan kinderen vaak meer open om naar zichzelf te kijken of om nieuwe ervaringen op te doen. Voor veel kinderen is praten nu eenmaal niet de beste manier om met problemen om te gaan. Kinderen en tieners leren door te doen en en te ervaren.

Afhankelijk van de problematiek van uw kind, vindt de therapie plaats in een groep, een tweetal of individueel.

Begin mei starten er weer nieuwe groepen. Lees hieronder meer over de vaktherapie in groepen. Ook komen er in april enkele plaatsen vrij voor individuele begeleiding. Deze plaatsen zijn beperkt.

 

 Klik hier voor vaktherapie voor volwassenen


Voor welke kinderen of tieners?


Vaktherapie is geschikt voor alle leeftijden. Bij kinderen wordt gebruik gemaakt van spel, rollenspel en creatieve werkvormen. Bij tieners ligt de nadruk op het ervaren, minder met spel, maar meer met rollenspel en creatieve werkvormen.

Vaktherapie kan ingezet bij allerlei vormen van sociale of emotionele problemen, waaronder:

 • Problemen door autisme, ADD of ADHD
 • Niet (durven) praten
 • Rouw- / verliesverwerking
 • Verwerking na echtscheiding
 • Negatief zelfbeeld
 • Zeer weinig zelfvertrouwen
 • Somberheidsklachten
 • Angstgerelateerde klachten
 • Gedragsproblemen
 • Traumaverwerking
 • Problemen met emoties


spelgroepen & tienermeiden

Begin mei starten er weer nieuwe groepen:

* Spelgroep voor kinderen in de basisschoolleeftijd, gericht op zelfvertrouwen, omgang met anderen en weerbaarheid

* Spelgroep voor kinderen in de basisschoolleeftijd, gericht op positief denken

* Groep voor tienermeiden, gericht op zelfvertrouwen, omgang met anderen en weerbaarheid

Klik op de titel van de groep om meer te lezen. Bij elke groep worden diverse vaktherapeutische werkvormen ingezet, bijvoorbeeld rollenspel, creatieve werkvormen en spel. De werkvormen die worden ingezet zijn afgestemd op de individuele doelen van elk kind. Onderaan deze pagina kunt u meer lezen over het traject en de kosten.

Spelgroep basisschoolleeftijd - zelfvertrouwen, omgang met anderen en weerbaarheid
Zit je kind niet lekker in z’n vel? In deze spelgroep worden vaktherapeutische werkvormen ingezet, waarbij kinderen op een speelse manier aan de slag gaan met hun persoonlijke doel, om bijvoorbeeld:

* meer zelfvertrouwen te krijgen
* weerbaarder te worden
* positiever over zichzelf te leren denken
* gevoelens beter te kunnen uiten
* angsten te overwinnen
* beter met anderen om te kunnen gaan.
* vertrouwen te leren hebben in hun eigen kunnen

 

Spelgroep basisschoolleeftijd - positief denken

Denkt jouw kind vaak negatief over zichzelf of laat je kind kenmerken zien van faalangst? Begin mei start Praktijk Frydag met een spelgroep waarin kinderen op een speelse manier gaan leren om positiever te denken en stil te staan bij hun gevoelens en gedachten. In deze spelgroep worden vaktherapeutische werkvormen ingezet, waarbij kinderen gaan leren om positiever te denken en stil te staan bij hun gevoelens en gedachten. Kinderen gaan in de groep aan de slag met hun individuele doel, om bijvoorbeeld:
* positiever over zichzelf te leren denken
* te leren dat als ze hun best doen dat het goed genoeg is
* te leren dat het niet erg is om fouten te maken
* hulp te durven vragen
* zichzelf durven te presenteren voor een groep
* vertrouwen te leren hebben in hun eigen kunnen

 

Spelgroep tienermeiden - zelfvertrouwen, omgang met anderen en weerbaarheid

Heeft je tienerdochter moeite met voor zichzelf opkomen? Heeft ze weinig zelfvertrouwen, is ze onzeker in groepen of denkt ze negatief over zichzelf? Bij Praktijk Frydag in Schaijk start in begin mei weer een nieuwe meidengroep gericht op weerbaarheid, zelfvertrouwen en omgang met anderen. In deze groep worden vaktherapeutische werkvormen ingezet, waarbij de meiden op een actieve manier aan de slag gaan met hun persoonlijke doel, om bijvoorbeeld:

* meer zelfvertrouwen te krijgen
* weerbaarder te worden
* gevoelens beter te kunnen uiten
* angsten te overwinnen
* positiever te denken
* makkelijker met anderen om te kunnen gaan.


 


TRAJECT


Intake
Bij een therapietraject starten we altijd met een intakegesprek. We bespreken dan de problemen waar uw kind tegenaan loopt. Dit intakegesprek is met de ouder(s). Samen proberen we te bepalen wat een haalbaar doel is en of dit het beste in groepsverband, in een tweetal of in een individueel traject behaald kan worden. Kinderen vanaf 12 jaar mogen aansluiten bij het gesprek.

Afspraken
De individuele sessies en de sessies in een tweetal duren 45 minuten. Een groepssessie duurt 60 minuten. De afspraken vinden wekelijks plaats. Individuele trajecten duren 12 weken en groepstrajecten 16 weken.

Verloop
Na elke sessie krijgt u een korte update (digitaal). Bij groepstrajecten is dit algemeen over de werkvormen die we hebben gedaan en eventuele oefenopdrachten voor thuis. Bij de individuele trajecten en trajecten in tweetallen is de update specifiek over uw kind. Daarnaast heb ik na elke 4 sessies telefonisch contact met ouders om de voortgang te bespreken. Hiervoor is 15 minuten gereserveerd. Als u tussendoor vragen heeft kunt u ook rustig contact opnemen. Heeft u behoefte aan specifieke ondersteuning? Kijk dan eens naar de mogelijkheden van ouderbegeleiding.

Kosten individueel traject

 • Intakegesprek: Gratis
 • Sessie: € 90,-- (vrijgesteld van BTW)

Kosten traject in tweetal

 • Intakegesprek: Gratis
 • Sessie: € 75,-- (vrijgesteld van BTW)

Kosten groepstraject

 • Intakegesprek: Gratis
 • Sessie: € 65,-- (vrijgesteld van BTW)

Vergoedingen
Voor vaktherapie kunt u een vergoeding krijgen vanuit uw aanvullende verzekering. De meeste zorgverzekeraars hebben vaktherapie opgenomen in het aanvullende pakket. Vergoeding valt onder alternatieve / complementaire geneeswijzen. Bij vergoeding vanuit het aanvullende pakket geldt geen eigen risico. Voor meer informatie over vergoeding van vaktherapie kunt u kijken op: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie. Praktijk Frydag is een erkende zorgaanbieder (dit is vereist bij sommige zorgverzekeraars). U bent zelf verantwoordelijk om te kijken of vaktherapie door uw zorgverzekering vergoed wordt en ook voor het indienen van de nota's.

Neem contact op met praktijk Frydag voor meer informatie of voor het maken van een afspraak voor een gratis intakegesprek.

CONTACT   

 

Jongen verscholen