Brain Blocks


Brain Blocks

Brain Blocks is een ‘toolbox’ om met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme (en met mensen in hun omgeving) te kunnen praten over autisme. Een communicatiemiddel om te komen tot één beeld en één taal.

Brain Blocks is een beeldend middel dat mensen met autisme helpt zichzelf – in relatie tot anderen – beter te begrijpen. Met behulp van Brain Blocks praten we over autisme. Wat werkt er bij hen anders dan bij mensen zonder autisme? Welke gevolgen heeft dat voor hun functioneren in het dagelijkse leven? En hoe maak je duidelijk wat je wilt?

Door Brain Blocks krijgen mensen met autisme handvatten om het eigen perspectief te verduidelijken en krijgen anderen (zoals ouders, partners, broers/zussen en klasgenoten) inzicht in hun gedrag.

 Maak nu een afspraak


Het doel van Brain Blocks


Het doel van Brain Blocks is om één beeld en één taal te creëren over autisme. Hierdoor kan er gemakkelijker met een persoon met autisme (en met belangrijke anderen in zijn omgeving) over autisme, en de gevolgen daarvan in het dagelijkse functioneren, gecommuniceerd worden.

Daarnaast werkt Brain Blocks ondersteunend aan het bewustwordings- en acceptatieproces van mensen met autisme.

Hoe doen we dit?

In de Brain Blocks doos zitten twee hoofden. Het ene hoofd staat voor het brein van iemand zonder autisme. Het andere hoofd staat voor het brein van iemand met autisme.

Met deze twee hoofden wordt inzichtelijk gemaakt hoe het brein van iemand met autisme werkt in vergelijking met het brein van iemand zonder autisme. Duidelijk wordt wat een informatieverwerkingsstoornis is en welke gevolgen deze stoornis heeft voor het dagelijkse functioneren. Ook autisme als contactstoornis komt aan bod. Dit wordt gedaan aan de hand van 16 thema’s.

Doelgroep

Brain Blocks kan worden ingezet bij kinderen, jongeren en volwassenen. Brain Blocks wordt reeds succesvol ingezet bij zowel mensen met een verstandelijke beperking als bij mensen met een normale intelligentie. Brain Blocks wordt over het algemeen als psycho-educatiemiddel ingezet bij kinderen vanaf 7-8 jaar. Er is verder geen leeftijdsgrens. Ook is Brain Blocks bedoeld voor de ouders, broertjes en zusjes, klasgenootjes, vriendjes, grootouders, de oppas, enz.…

Brain Blocks

TRAJECT


Intake
Bij een therapietraject starten we altijd met een intakegesprek. We bespreken dan de problemen waar u of uw kind tegenaan loopt. Bij kinderen is het intakegesprek is met de ouder(s). Samen proberen we te bepalen wat een haalbaar doel is. Kinderen vanaf 12 jaar mogen aansluiten bij het gesprek.

Start
De eerste sessie is bij kinderen altijd samen met de ouders. Zo weten ouders en kind precies wat er tijdens de eerste sessie besproken is, daarna kun je met je kind dezelfde taal spreken. Bij volwassenen mag er uiteraard ook iemand van de familie of een partner aansluiten.

Afspraken
De sessies duren 45 minuten. De afspraken vinden wekelijks plaats.

Verloop bij kinderen
Tijdens de afspraken van de ouderbegeleiding wordt u ook op de hoogte gebracht van de voortgang van uw kind. Als u tussendoor vragen heeft kunt u ook gerust contact opnemen.

Kosten

  • Intakegesprek: Gratis
  • Consult: € 90,-- (vrijgesteld van BTW)

Neem contact op met praktijk Frydag voor meer informatie of voor het maken van een afspraak voor een gratis intakegesprek.

MAAK NU EEN AFSPRAAK  

 

Brain Blocks