Kinderen


Wilt u uw kind vooruit helpen, maar weet u niet goed hoe? Praktijk Frydag heeft een ruim aanbod aan oplossingen. Kijk hieronder voor een overzicht.


Training 'Ik leer anders'


Ik leer anders

De training 'Ik leer anders' is bedoeld voor kinderen die problemen hebben met:

 • Taal: spellen, lezen
 • Rekenen: tafels, plus en min sommen
 • Onthouden van informatie
 • Concentratie: snel afgeleid
 • Organisatie en/of klokkijken
Werkt de extra inzet door school of bijles niet? Het kan zijn dat uw kind een visueel-ruimtelijke leerling is, oftewel een 'beelddenker'. Beelddenken is een talent dat op veel gebieden van pas kan komen. Het onderwijs is echter niet op beelddenkers ingericht, maar veel meer op woorddenkers. Als uw kind een beelddenker is, dan is de training 'Ik leer anders' wellicht iets voor hem of haar. Praktijk Frydag is gecertificeerd coach van 'Ik leer anders'. Op de volgende pagina kunt u meer lezen over beelddenken en de inhoud van de training.

Lees meer


Faalangst­reductie­training


Faalangstreductietraining

De faalangstreductietraining is bedoeld voor kinderen die :

 • Veel behoefte hebben aan bevestiging
 • Bij nieuwe opdrachten vaak onzeker zijn
 • Andere kinderen imiteren
 • De uitleg niet goed lijken te horen of snappen
 • Bang zijn om een beurt te krijgen
 • Geen vragen durven stellen of juist extreem veel vragen stellen
 • Voor of tijdens toetsen veel onrustig of zenuwachtig gedrag laten zien
 • Veel negatieve opmerkingen maken over zichzelf of anderen
 • Lichamelijke klachten krijgen rondom spannende momenten (transpireren, veel plassen, stotteren, diarree, buikpijn, misselijk, hoofdpijn, slecht slapen
Herkent u uw kind in meerdere van bovenstaande symptomen? Kijk dan op de volgende pagina voor meer informatie over de faalangstreductietraining.

Lees meer


Training Sociale Vaardigheden


Training Sociale Vaardigheden

Voor de training Sociale Vaardigheden komen kinderen in aanmerking die:

 • Moeite hebben met het maken van oogcontact
 • Het lastig vinden om om de beurt te praten
 • Het moeilijk vinden om met andere kinderen samen te spelen
 • Geen nee durven zeggen of die dit op een verkeerde manier doen
 • Niet durven te vragen of ze mee mogen spelen
 • Niet weten hoe ze moeten reageren op een afwijzing
 • Gepest worden
 • Het lastig vinden om een vraag te stellen
 • Vaak ruzie hebben
Herkent u uw kind hierin? Praktijk Frydag biedt sociale vaardigheidstrainingen voor verschillende leeftijden. Kijk op de volgende pagina voor meer informatie.

Lees meer


Weerbaar­heids­training


Weerbaarheidstraining

De weerbaar­heids­training is bedoeld voor kinderen die :

 • Niet goed nee kunnen of durven zeggen
 • Hun grenzen niet goed aan kunnen geven of juist over de grenzen van anderen heen gaan
 • Op een verkeerde manier hun grenzen aangeven
 • Het lastig vinden om met duidelijke stem en krachtige houding voor zichzelf op te komen
 • Niet goed weten hoe ze moeten reageren in lastige of vervelende situaties
 • Niet weten hoe ze moeten reageren op pesten
 • Het lastig vinden om hun eigen wensen of behoeften kenbaar te maken
Door het volgen van de weerbaar­heids­training leert een kind positiever naar zichzelf te kijken, zijn of haar zelfvertrouwen te vergroten, sterker te worden en voor zichzelf op te komen. Kijk op de volgende pagina voor meer informatie over de weerbaar­heids­training.

Lees meer


Kindercoaching


Kindercoaching

Kindercoaching is bedoeld voor kinderen die:

 • Last hebben van angsten
 • Assertiever willen worden
 • Vrolijker willen zijn
 • Meer zelfvertrouwen willen krijgen
 • Last hebben van een echtscheiding
 • Zich beter willen kunnen concentreren
 • Moeilijk in slaap kunnen komen
 • Minder willen piederen
Kindercoaching is een oplossingsgericht en individueel begeleidingstraject. Bij een coachingstraject gaan we er van uit wat het kind wil en nodig heeft. Hierbij kunnen ook spel en creatieve middelen worden ingezet. Kijk op de volgende pagina voor meer informatie.

Lees meer


Vaktherapie


Vaktherapie Kinderen

Vaktherapie is bedoeld voor kinderen die:

 • Last hebben van gedragsproblemen
 • Het moeilijk vinden zichzelf te beheersen
 • Veel last hebben van impulsief gedrag
 • Een zeer negatief zelfbeeld hebben
 • Moeite hebben met inzicht in gedrag en gevoel
 • Weinig zelfvertrouwen hebben
 • Moeite hebben om hun emoties te uiten of het lastig vinden dit op een goede manier te doen
 • Hulp willen bij ADD of ADHD
 • Angstklachten hebben
 • Communicatieproblemen hebben
 • Hulp nodig hebben bij een rouwproces
 • Spanningsklachten hebben
 • Last hebben van concentratieproblemen
 • Een vorm van autisme hebben
 • Te veel rationaliseren
 • Moeite hebben met grenzen
 • Faalangstig zijn
 • Gepest worden of die in het verleden gepest zijn
 • Erg geremd zijn
Bij vaktherapie verloopt het contact op speelse wijze met behulp van creatieve werkvormen zoals spel, beeldende middelen, drama (rollenspel en toneelspel) en muziek. De nadruk ligt op het ervaren en niet op het praten. Kinderen doen nieuwe ervaringen en inzichten op die zij in het dagelijks leven kunnen toepassen. Kijk voor meer informatie op de volgende pagina.

Lees meer


Psycho-educatie & begeleiding op maat


Psycho-educatie

Psycho-educatie is bedoel voor kinderen die een diagnose hebben en die zelf ook ervaren dat ze anders zijn. Deze kinderen kunnen door middel van psycho-educatie in een speelse vorm inzicht krijgen in hun sterke en zwakke punten en kunnen tips krijgen hoe ze daarmee om kunnen gaan.

Voor kinderen met (maar ook zonder) een diagnose is er ook begeleiding op maat. Dit kan een aanvulling zijn op psycho-educatie. Ook kan er wellicht een koppeling gemaakt worden met vaktherapie.

Lees meer