Over Praktijk Frydag


Cindy Ankone van Erp

Mijn naam is Cindy Ankone - van Erp, 45 jaar en woon in Schaijk. Ik werk al zo'n vijftien jaar met kinderen aan hun sociaal-emotionele problemen. Binnen Praktijk Frydag help ik kinderen, jongeren die vastlopen op sociaal-emotioneel gebied op een speelse of creatieve wijze. Ook begeleiding ik ouders met opvoedopstellingen en ouderbegeleiding.

Ik vind het belangrijk om een goede vertrouwensrelatie met cliënten op te bouwen. Dat is een voorwaarde om hen verder te kunnen helpen. Door de inzet van verschillende werkvormen (spel, creatief, rollenspel, muziek) is er eigenlijk voor elke cliënt wel een passende aanpak te vinden. Dat vind ik het mooie van mijn vak. Aansluiten bij de interesses en behoeftes van mijn cliënten en samen tot oplossingen komen.

Ik heb veel affiniteit met kinderen en jongeren en vind het mooi om aan te sluiten bij hun belevingswereld. Het fijne vind ik ook dat je hen zelfs al preventief kunt helpen voordat ze enorm vastlopen. Zoals werken aan het zelfvertrouwen, weerbaarheid of bij faalangstige klachten. Vaktherapie is daarvoor bij uitstek geschikt, vanwege de ervaringsgerichte vorm. Daarnaast heb ik ook ervaring met kinderen met angststoornissen, selectief mutisme (niet praten op school of andere setting), ADD, ADHD, autisme, echtscheidingsproblematiek en hechtingsproblemen.

Ik vind het een mooie afwisseling om zowel met kinderen, jongeren en volwassenen te werken. Met tieners en volwassenen zit je op een heel ander niveau en dit vraagt weer een andere aanpak. Het brengt mijzelf ook weer nieuwe inzichten en leermomenten.

 


Werkgebied


Praktijk Frydag is gevestigd in Schaijk (gelegen tussen ‘s-Hertogenbosch en Nijmegen). Daarnaast bied ik soms op verzoek vaktherapie in groepsverband aan in een breder gebied in Noord-Brabant en Gelderland, bijvoorbeeld op scholen.

CONTACT   

 

BEROEPSVERENIGINGEN EN REGISTRATIES


NFG Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Praktijk Frydag is geregistreerd bij de NFG. De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg is een beroepsvereniging die de kwaliteit van het hulpverleningsproces bewaakt. Als voorwaarde voor het registerlidmaatschap van de NFG dienen NFG-zorgverleners o.a. te zijn geschoold op minimaal HBO-niveau. Daarnaast is het registerlidmaatschap gekoppeld aan het NFG-tuchtrecht. Een zogenaamd keurmerk van kwaliteit. Ook voldoen NFG-zorgverleners aan de eisen die worden gesteld aan het bijscholingsreglement. NFG-registerleden krijgen een licentie die zij tweejaarlijks opnieuw moeten aanvragen. Zo blijft de kwaliteit van de zorg in ontwikkeling.

NVDT Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie

Daarnaast is Praktijk Frydag aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT) en de overkoepelende Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) is de overkoepelende organisatie van de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende Therapie, Danstherapie, Dramatherapie, Muziektherapie, Psychomotorische Therapie en Psychomotorische Kindertherapie. Therapeuten behorend tot deze vaktherapeutische beroepen behandelen cliënten met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen en maken daarbij op methodische wijze gebruik van beeldende, dans-, drama-, muzikale of psychomotorische interventies.

FVB Federatie Vaktherapeutische Beroepen

De FVB geeft richting aan voortdurende kwaliteitsbevordering van de vaktherapeutische beroepen en maakt zich sterk voor een goede positionering daarvan binnen de verschillende werkvelden. Zij expliciteert de waarde van de vaktherapeutische beroepen en maakt die in heldere bewoordingen duidelijk aan andere professionals, cliënten, werkgevers, overheid en zorgverzekeraars.

RBCZ

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de hulpverlening, dan kunt u op de volgende website kijken voor meer informatie: www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html