Reattach voor kinderen, tieners en volwassenen


ReAttach

ReAttach is een positieve en milde therapievorm, waarbij de focus ligt op het verbeteren van de informatieverwerking, emotieregulatie en het verwerken van gebeurtenissen. Tijdens een ReAttach sessie worden het spanningsniveau van de cliënt en de emotiebeleving gereguleerd door het geven van denkopdrachten, terwijl de handen licht ritmisch aangeraakt worden. De cliënt hoeft hierbij niet te praten. Tijdens de therapie worden belemmerende denkpatronen vervangen door helpende denkpatronen. De denkopdrachten zijn gericht op de hulpvraag van de cliënt. De ontwikkeling wordt geoptimaliseerd en nieuwe vaardigheden worden aangeleerd.

Gemiddeld zijn er zo’n 5 ReAttach sessies nodig om een ommekeer te maken. Afhankelijk van de ernst en duur van de klachten kan er meer nodig zijn. Dit bekijken we samen. Een ReAttach traject bij Praktijk Frydag kan op zichzelf staan, maar kan ook als onderdeel van de vaktherapie worden aangeboden. Dit verdient de voorkeur, zeker bij kinderen, omdat de gedragsverandering dan wordt versterkt. Voor vergoedingen door uw zorgverzekeraar, zie de vergoedingen voor vaktherapie.

 


voor wie?


ReAttach kan voor veel verschillende klachten worden ingezet. Hieronder een aantal voorbeelden:
* Problemen met emotieregulatie
* Stress
* Faalangst
* Problemen in de prikkelverwerking
* Negatief zelfbeeld
* Hooggevoeligheid
* Moeite met sociale interacties
* Autisme
* Moeite met praten in het openbaar
* Rouwverwerking
* Concentratieproblemen
* Burn-outklachten
* Spanningsklachten
* Vermoeidheidsklachten
* Omgaan met chronische pijn
* Angststoornis
* Negatief denken
* Somberheidsklachten

 

ReAttach als praten niet helpt

Volwassenen
Een ReAttach traject bij volwassenen bestaat uit een uitgebreid intakegesprek en een test om de aandachtsgebieden te bepalen. Meestal volgt daarna meteen de eerste sessie.

Kinderen en tieners
Bij kinderen is het ReAttach traject altijd een gezinsinterventie. Ook hier starten we met een uitgebreid intakegesprek met ouders en een test om de aandachtsgebieden te bepalen. Daarna volgen in ieder geval twee sessies met elk van de ouders, om het effect van de therapie positief te beïnvloeden. Daarna starten we met de ReAttach sessies met het kind.


meer over reattach

Het mooie van ReAttach is dat het gericht is op groei. Vervelende dingen hoeven niet opnieuw beleefd te worden. Zowel voor kinderen als voor volwassenen is dit zeer prettig. Ook werkt de therapie non-verbaal. Behalve een kort gesprekje voorafgaand over hoe het gaat, hoeft de cliënt tijdens de therapie zelf niet te praten. Door de licht ritmische aanraking van de handen tijdens de behandeling, maakt het lichaam oxytocine (het gelukshormoon) aan. Hierdoor komt er rust en ontspanning in het lichaam, kan stress worden losgelaten en wordt het geluksgevoel versterkt.

ReAttach is een methode die wetenschappelijk onderbouwd is en in 2015 de Clinical Neuropsychiatry Award heeft gewonnen. De methode is ontwikkeld door Drs. Paula Weerkamp-Bartholomeus.

De verwerking van onze ervaringen is belangrijk. Als er in die verwerking een belemmering optreedt, kunnen ervaringen uit het verleden je functioneren blijven beïnvloeden. Je vindt het bijvoorbeeld moeilijk om dingen los te laten. Of je hebt het gevoel dat je hoofd zo vol zit. Dat komt omdat je hoofd letterlijk ‘vol’ blijft zitten met onverwerkte informatie/emoties. Met ReAttach worden die ervaringen geordend en opgeruimd, zodat er weer ruimte, rust en overzicht komt in je hoofd.


geregistreerd reattach therapeut & specialist

Cindy Ankone - van Erp is geregistreerd ReAttach therapeut en ReAttach specialist. De registratie kunt u bekijken via deze link.


TRAJECT


Intake
Bij een ReAttachtraject starten we altijd met een intakegesprek. We bespreken dan de problemen waar u als volwassene of waar uw kind tegenaan loopt. Bij kinderen is het intakegesprek met de ouder(s). Samen proberen we te bepalen wat een haalbaar doel is. Kinderen vanaf 12 jaar mogen aansluiten bij het gesprek.

Afspraken
De afspraken duren 45 minuten en vinden wekelijks plaats, in combinatie met vaktherapie. We spreken samen af hoeveel ouderbegeleiding er wordt ingezet. Dit is afhankelijk van de problematiek.

Verloop
Tijdens de afspraken van de ouderbegeleiding wordt u ook op de hoogte gebracht van de voortgang van uw kind. Als u tussendoor vragen heeft kunt u ook gerust contact opnemen.

Kosten ReAttach afspraken (altijd in combinatie met vaktherapie)

  • Intake: Gratis
  • Sessie: € 90,-- (vrijgesteld van BTW)

Vergoedingen
Voor vergoedingen, zie de vergoedingen van vaktherapie. De meeste zorgverzekeraars hebben vaktherapie opgenomen in het aanvullende pakket. Vergoeding valt onder alternatieve / complementaire geneeswijzen. Bij vergoeding vanuit het aanvullende pakket geldt geen eigen risico. Voor meer informatie over vergoeding van vaktherapie kunt u kijken op: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie. Praktijk Frydag is een erkende zorgaanbieder (dit is vereist bij sommige zorgverzekeraars). U bent zelf verantwoordelijk om te kijken of vaktherapie door uw zorgverzekering vergoed wordt en ook voor het indienen van de nota's.

Neem contact op met praktijk Frydag voor meer informatie of voor het maken van een afspraak voor een gratis intakegesprek.

CONTACT   

 

ReAttach Register