Vaktherapie Kinderen & tieners


Vaktherapie kinderen verven

Vaktherapie is bij uitstek geschikt voor kinderen en tieners, omdat de nadruk ligt op het doen en het ervaren en niet op het praten. Er wordt gebruik gemaakt van creatieve werkvormen zoals spel, beeldende middelen, drama (rollenspel en toneelspel) en muziek. Ik houd er daarbij rekening mee wat aansluit bij uw kind.

Tijdens de vaktherapie kan een kind of tiener dingen verwerken, dingen over zichzelf ontdekken en nieuwe ervaringen opdoen. Binnen de veilige setting van de therapieruimte, waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van speelse werkvormen, staan kinderen vaak meer open om naar zichzelf te kijken of om nieuwe ervaringen op te doen. Voor veel kinderen is praten nu eenmaal niet de beste manier om met problemen om te gaan. Kinderen en tieners leren door te doen en en te ervaren.

Afhankelijk van de problematiek van uw kind, vindt de therapie plaats in een groep, een tweetal of individueel.

 

 Klik hier voor vaktherapie voor volwassenen


Voor welke kinderen of tieners?


Vaktherapie is geschikt voor alle leeftijden. Bij kinderen wordt gebruik gemaakt van spel, rollenspel en creatieve werkvormen. Bij tieners ligt de nadruk op het ervaren, minder met spel, maar meer met rollenspel en creatieve werkvormen.

Vaktherapie kan ingezet bij allerlei vormen van sociale of emotionele problemen, waaronder:

 • Problemen door autisme, ADD of ADHD
 • Niet (durven) praten
 • Rouw- / verliesverwerking
 • Verwerking na echtscheiding
 • Negatief zelfbeeld
 • Zeer weinig zelfvertrouwen
 • Somberheidsklachten
 • Angstgerelateerde klachten
 • Gedragsproblemen
 • Traumaverwerking
 • Problemen met emoties

 


TRAJECT


Intake
Bij een therapietraject starten we altijd met een intakegesprek. We bespreken dan de problemen waar uw kind tegenaan loopt. Dit intakegesprek is met de ouder(s). Samen proberen we te bepalen wat een haalbaar doel is en of dit het beste in groepsverband, in een tweetal of in een individueel traject behaald kan worden. Kinderen vanaf 12 jaar mogen aansluiten bij het gesprek.

Afspraken
De individuele sessies en de sessies in een tweetal duren 45 minuten. Een groepssessie duurt 60 minuten. De afspraken vinden wekelijks plaats. Individuele trajecten duren 12 weken en groepstrajecten 16 weken.

Verloop
Na elke sessie krijgt u een korte update (digitaal). Bij groepstrajecten is dit algemeen over de werkvormen die we hebben gedaan en eventuele oefenopdrachten voor thuis. Bij de individuele trajecten en trajecten in tweetallen is de update specifiek over uw kind. Daarnaast heb ik in ieder geval na elke 4 tot 6 sessies telefonisch contact met ouders om de voortgang te bespreken. Hiervoor is 15 minuten gereserveerd. Als u tussendoor vragen heeft kunt u ook rustig contact opnemen. Heeft u behoefte aan specifieke ondersteuning? Kijk dan eens naar de mogelijkheden van ouderbegeleiding.

Kosten individueel traject

 • Intakegesprek: Gratis
 • Sessie: € 90,-- (vrijgesteld van BTW)

Kosten traject in tweetal

 • Intakegesprek: Gratis
 • Sessie: € 75,-- (vrijgesteld van BTW)

Kosten groepstraject

 • Intakegesprek: Gratis
 • Sessie: € 65,-- (vrijgesteld van BTW)

Vergoedingen
Voor vaktherapie kunt u een vergoeding krijgen vanuit uw aanvullende verzekering. De meeste zorgverzekeraars hebben vaktherapie opgenomen in het aanvullende pakket. Vergoeding valt onder alternatieve / complementaire geneeswijzen. Bij vergoeding vanuit het aanvullende pakket geldt geen eigen risico. Voor meer informatie over vergoeding van vaktherapie kunt u kijken op: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie. Praktijk Frydag is een erkende zorgaanbieder (dit is vereist bij sommige zorgverzekeraars). U bent zelf verantwoordelijk om te kijken of vaktherapie door uw zorgverzekering vergoed wordt en ook voor het indienen van de nota's.

Neem contact op met praktijk Frydag voor meer informatie of voor het maken van een afspraak voor een gratis intakegesprek.

CONTACT   

 

Jongen verscholen