Informatie voor verwijzers


Bent u huisarts of een andere doorverwijzer? Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste informatie. Op de rest van deze website vindt u specifieke informatie over vaktherapie, ingezette methodieken en de bijbehorende doelgroepen.

Aanmelding

Een cliënt kan zich rechtstreeks aanmelden bij Praktijk Frydag. Natuurlijk kan een verwijzer ook naar Praktijk Frydag doorverwijzen.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen over de behandelmogelijkheden of een mogelijke samenwerking? Neem dan gerust contact met mij op. U kunt mij uw vragen mailen, we kunnen de mogelijkheden telefonisch bespreken of een afspraak maken.

CONTACT   


Wie verwijs ik door?


U kunt uw cliënten doorverwijzen voor:

  • Vaktherapie
  • Brainblocks; psycho-educatie en therapeutisch middel voor mensen met een vorm van autisme
  • Ouderbegeleiding
  • Systemische begeleiding middels opvoedopstellingen

Praktijk Frydag biedt professionele hulp voor:

  • Kinderen
  • Tieners
  • Volwassenen

 

Vaktherapie

Bij vaktherapie ligt de nadruk op het ervaringsgericht werken en minder op het verbale aspect. Voor bepaalde cliënten sluit dit beter aan dan een meer verbaal-georiënteerde therapie. Daarnaast kan vaktherapie een waardevolle aanvulling zijn op bijvoorbeeld een psychologische behandeling. Ook voor kinderen sluit vaktherapie (doen in plaats van praten) heel goed aan bij hun belevingswereld.

Brain Blocks

Praktijk Frydag biedt ook Brain Blocks aan; een ‘toolbox’ om met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme (en met mensen in hun omgeving) te kunnen praten over autisme. Een communicatiemiddel om te komen tot één beeld en één taal. Brain Blocks kan toegepast worden voor psycho-educatie voor de cliënt zelf of zijn familie, maar kan ook therapeutisch ingezet worden.

Ouderbegeleiding

Binnen Praktijk Frydag is ook de mogelijkheid tot ouderbegeleiding. Meestal is hulp aan alleen het kind niet voldoende en hebben ouders ondersteuning nodig. De ouderbegeleiding is altijd onderdeel van de vaktherapie. Daarnaast kan ouderbegeleiding ook plaatsvinden zonder dat een kind vaktherapie krijgt.


BEROEPSVERENIGINGEN EN REGISTRATIES


NFG Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Praktijk Frydag is geregistreerd bij de NFG. De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg is een beroepsvereniging die de kwaliteit van het hulpverleningsproces bewaakt. Als voorwaarde voor het registerlidmaatschap van de NFG dienen NFG-zorgverleners o.a. te zijn geschoold op minimaal HBO-niveau. Daarnaast is het registerlidmaatschap gekoppeld aan het NFG-tuchtrecht. Een zogenaamd keurmerk van kwaliteit. Ook voldoen NFG-zorgverleners aan de eisen die worden gesteld aan het bijscholingsreglement. NFG-registerleden krijgen een licentie die zij tweejaarlijks opnieuw moeten aanvragen. Zo blijft de kwaliteit van de zorg in ontwikkeling.

NVDT Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie

Daarnaast is Praktijk Frydag aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT) en de overkoepelende Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) is de overkoepelende organisatie van de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende Therapie, Danstherapie, Dramatherapie, Muziektherapie, Psychomotorische Therapie en Psychomotorische Kindertherapie. Therapeuten behorend tot deze vaktherapeutische beroepen behandelen cliënten met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen en maken daarbij op methodische wijze gebruik van beeldende, dans-, drama-, muzikale of psychomotorische interventies.

FVB Federatie Vaktherapeutische Beroepen

De FVB geeft richting aan voortdurende kwaliteitsbevordering van de vaktherapeutische beroepen en maakt zich sterk voor een goede positionering daarvan binnen de verschillende werkvelden. Zij expliciteert de waarde van de vaktherapeutische beroepen en maakt die in heldere bewoordingen duidelijk aan andere professionals, cliënten, werkgevers, overheid en zorgverzekeraars.

RBCZ

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

 


Tarieven & vergoedingen


Voor vaktherapie en methodes die worden ingezet tijdens de vaktherapie (zoals BrainBlocks en ReAttach) kunnen cliënten een vergoeding krijgen vanuit hun aanvullende verzekering. De meeste zorgverzekeraars hebben vaktherapie opgenomen in het aanvullende pakket. Vergoeding valt onder de complementaire geneeswijzen. Voor meer informatie over vergoeding van vaktherapie kunt u kijken op: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie. Praktijk Frydag is een erkende zorgaanbieder (dit is vereist bij sommige zorgverzekeraars).

Praktijk Frydag is geregistreerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT) en de overkoepelende Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Vergoeding is vanuit zowel de NFG en de FVB mogelijk.

Ook begeleiding vanuit een PGB behoort tot de mogelijkheden.

Vergoedingen
Klik hier voor een overzicht van de tarieven en vergoedingen.